LUCIAN

Penseur

Informatie voor schuldenaren

Wanneer u een sommatie of dagvaarding van of namens LUCIAN ontvangen heeft, is het voor u zaak zo snel mogelijk in actie te komen. Betaalt u niet, of niet op tijd, dan loopt u het risico dat de vordering op u in snel tempo oploopt.

Betalingsmogelijkheden

Betaling middels overschrijving of via internetbankieren
Uiteraard kunt u een openstaande vordering voldoen door gebruik te maken van een overschrijvingsformulier van uw bank. Naast het gebruiken van een overschrijvingsformulier, kunt u natuurlijk ook gebruikmaken van een overboeking via internetbankieren. U kunt verschuldigde bedragen overmaken op het IBAN van LUCIAN, waarvan de gegevens onderaan deze pagina vermeld staan.

Contante betaling
Contante betaling is niet mogelijk.

Overige betalingsmethoden
Betaling via Ideal, Paypal of met bijvoorbeeld uw creditcard is op dit moment nog niet mogelijk. Ik werk er hard aan om dit in de toekomst mogelijk te maken.

Betaling in termijnen
Gelijktijdig met de eerste sommatie ontvangt u van mij een voorstel tot het overeenkomen van een betalingsregeling (alleen indien de vordering meer dan €100,00 bedraagt). Het aanbieden van een dergelijk voorstel is voorbehouden aan LUCIAN; voorstellen door u ingebracht worden niet in behandeling genomen. De aangeboden betalingsregelingen zijn zeer coulant en stellen u in staat op een redelijke wijze aan uw betalingsverplichting te voldoen. Vergeet vooral niet de betalingsvoorwaarden te lezen op de achterzijde van het aan u aangeboden voorstel.
Meer informatie over de door mij gehanteerde algemene en aanvullende voorwaarden vindt u in het menu onder het kopje 'info'.

Kosten

De kosten welke ik bij u in rekening breng, zijn een directe afspiegeling van wat door de Nederlandse rechterlijke macht als een gerechtvaardigde vergoeding bestempeld wordt. Meer informatie hierover, en over de hoogte van de kosten, kunt u hier vinden.

Betalen

Wanneer u de openstaande vordering in zijn geheel -of indien tussen ons overeengekomen- in termijnen wenst te betalen, kunt u uw betaling richten aan:

NL57INGB0004723573 ten name van LUCIAN te Winschoten.

Let op!!!: Voor een correcte verwerking van uw betaling dient u ervoor te zorgen dat u het dossiernummer en/of regelingnummer (indien u gebruikmaakt van een door mij aangeboden regeling) vermeldt op uw betalingsopdracht.

Contact

Vragen, opmerkingen, klachten en wat u verder nog bij mij onder de aandacht wilt brengen, kunt u:

❖ via e-mail aan mij richten : info@luciancs.nl
❖ telefonisch aan mij richten : 0655684505

Ik ben bereikbaar op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur t/m 17:00 uur.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies