LUCIAN

Penseur

Veelgestelde vragen

De pagina 'FAQ' geeft, zoals de term al ondubbelzinnig aangeeft, antwoord op (veelgestelde) vragen over en uit de incassopraktijk. Zonder vragen natuurlijk geen antwoorden!. Ik nodig u dan ook uit uw vraag aan mij te stellen. Dit kunt u heel eenvoudig doen door uw vraag te sturen naar info@luciancs.nl.

Vraag 1:
Ik heb nog openstaande facturen liggen waarvan de betalingstermijn inmiddels al wel 6 maanden verstreken is; kan ik hier nog iets mee?

Antwoord:
Het burgerlijk wetboek maakt hier onderscheid tussen zogenaamde contractuele vorderingen en consumentenkoop:

Verjaringstermijn contractuele vorderingen (art.3:307 BW); een vordering die uit een overeenkomst voortvloeit, bijvoorbeeld een geldvordering of een huurvordering: 5 jaar.

Verjaringstermijn consumentenkoop (art.7:28 BW); een overeenkomst waarbij de koper een particulier is en de verkoper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: 2 jaar.

Conclusie: Ja; indien het gaat om een levering uit overeenkomst is de vordering tot 5 jaar na de factuurdatum inbaar; indien het gaat om een levering aan een consument tot 2 jaar na de factuurdatum.

Vraag 2:
Ik heb een rekening van mijn telefoonprovider ontvangen a €234,80 en ben deze vergeten te betalen. Nu heb ik recent een sommatie van een incassobureau ontvangen, waarin staat dat ik opeens in totaal €329,19 moet betalen. De specificatie die ik erbij kreeg vermeldde dat het totaalbedrag bestond uit:
❖ Factuurbedrag (incl.BTW): €234,80
❖ Incassokosten (incl.BTW): €44,03
❖ Administratieve kosten (incl.BTW): €50,00
❖ Wettelijke rente: €0,36
Kan dit zomaar?; het totale bedrag ligt bijna €100,00 hoger dan de oorspronkelijke factuur, terwijl ik (maar) 3 maanden te laat ben met betalen?.

Antwoord:
De incasso is terecht, u bent immers in gebreke gebleven met uw betaling. Een incassobureau is in principe vrij in haar tariefstelling en kan naar believen kosten in rekening brengen en zelf de hoogte van die kosten bepalen. Een Nederlandse rechter zou bovenstaand geval toetsen aan het rapport Voorwerk II en op basis daarvan de incassokosten en wettelijke rente toewijzen. De administratieve kosten zullen door de rechter afgewezen worden, omdat deze onderdeel uitmaken van de kosten die vallen onder de noemer 'incassokosten'.

Vraag 3:
Ik heb een klein halfjaar geleden een behoorlijk bedrag geleend aan een vriend van mij (€500,00) en daar tot op heden nog niets van terug gezien. Is het mogelijk stappen te ondernemen tegen deze vriend of kan ik als particulier daar niets tegen ondernemen?

Antwoord:
U dient in 1e instantie uw vriend zelf in gebreke te stellen; of een incassobureau te verzoeken uit uw naam uw vriend in gebreke te stellen. Na de ingebrekestelling is het mogelijk de vordering over te dragen aan een incassobureau, mits het incassobureau in kwestie uiteraard particuliere vorderingen in behandeling neemt. Belangrijk is wel dat u in staat bent te bewijzen dat u daadwerkelijk een vordering heeft op de betreffende vriend; u vordert, dus u dient het bestaan van een vordering te bewijzen.
Tip!!!: ook wanneer je geld leent aan een vriend, kennis of familielid kun je dit beter vastleggen in een overeenkomst van geldlening. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst vindt u hier.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies