LUCIAN

Penseur

Quickscan

U heeft geen specifieke hulpvraag maar wel het gevoel dat er het een en ander verbeterd kan worden binnen uw organisatie?. Voor de onder-
nemer die met dit gevoel rondloopt, heb ik de quickscan ontwikkeld.

De scan biedt inzicht in o.a.:

❖ De volgtijdelijke ontwikkelingen binnen uw organisatie en de verwachtingen voor de toekomst.
❖ De volgtijdelijke ontwikkelingen binnen uw organisatie vergeleken met de ontwikkelingen bij soortgelijke organisaties binnen uw branche.
❖ Bedreigingen en kansen voor uw organisatie & sterke en zwakke punten van uw organisatie (swot-analyse).

De quickscan is onderverdeeld in een 6-tal analyses:

❖ Analyse van de bedrijfseconomische kengetallen & ratio's
❖ Analyse van de markt
❖ Analyse van de financieringsstructuur
❖ Analyse van de administratieve organisatie & interne controle
❖ Analyse van de marketing-en salesorganisatie
❖ Analyse van de organisatiestructuur en leiderschap

U kunt naast het doorlichten van uw organisatie als geheel ook opteren voor een quickscan van individuele onderdelen/filialen/dochteronder-
nemingen binnen uw organisatie. Voorts kunt u opteren voor uitvoering van alle 6 analyses maar ook kiezen voor een combinatie van individuele analyses.

De quickscan bestaat uit een kennismakingsgesprek met daaropvol-
gende analyse van uw organisatie. Het scannen duurt -afhankelijk van o.a. de omvang van uw organisatie, de branche waarin u actief bent, het aantal analyses welke u uitgevoerd wenst te hebben- tussen de 8 en 12 weken. De uitkomsten worden na voltooiing van de scan aan u gepresenteerd, vervolgens is het aan u te bepalen of u meer specifiek op bepaalde punten in wenst te gaan of niet.

Graag wat meer tekst en uitleg over de (on)mogelijkheden?; neem dan vrijblijvend contact met mij op. De manieren waarop u contact met mij kunt opnemen staan vermeldt onder het tabblad 'contact'.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies

Tarieven

Het doorlichten van (een deel van) uw organisatie is maatwerk ergo het tarief afhankelijk van hetgeen u doorgelicht wenst te hebben. Dientengevolge kan LUCIAN u geen vast tarief aanbieden maar wordt op basis van uw klantvraag de inzet bepaalt en op basis daarvan een offerte aangeboden. Wat u vervolgens met de offerte doet is uiteraard aan u.

Acties

Hoeveel ben ik waard?Kosteloos:
uw bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven volledig in kaart gebracht

QuickscanKosteloos:
uw jaar-en resultatenrekening doorgelicht op de meest vitale punten

Mystery GuestKosteloos:
een procedure naar keuze doorgelicht vanuit het perspectief van de klant

OverzichtOverzicht:
van alle acties


Publica-
ties

Zelfstandigen-
aftrek:Zelfstandigen-
aftrek:

van A to Z

Hfd 3Hfd 3:
urencriterium

Nieuwsbrieven:Nieuwsbrieven:
vlot op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Fiscaal Q4-2017Fiscaal Q4-2017

OverzichtOverzicht:
van alle publica-
ties