LUCIAN

Penseur

Incasso

Persoonlijk, direct ; op basis van no cure no pay

❖ Minnelijke incasso ❖ Juridische incasso ❖ Huurincasso
❖ Onderhandse lening ❖ Alimentatie ❖ Debiteurenbezoek

Niet uitsluitend ondernemers die te maken krijgen met onwillende debiteuren kunnen bij LUCIAN terecht maar ook particulieren die met soortgelijke problemen te maken krijgen, vinden in mij een vakkundige professional; een professional die kan helpen de ontstane problemen op te lossen.

Wanneer zou mijn dienstverlening nou doorslaggevend kunnen zijn:

❖ U heeft te maken met een ex-partner die onwilig blijkt de door de rechterlijke macht vastgestelde partner en/of kinderalimentatie te betalen. Uiteraard komt u dan in eerste instantie bij het LBIO terecht maar ook zij kunnen regelmatig geen potten breken zelfs met een beschikking van de rechtbank in de hand. Op het moment dat u helemaal vastloopt en de mogelijkheden volledig benut lijkt te hebben, kunt u nog altijd gebruik maken van mijn ‘no cure no pay’ oplossingen.

❖ Een nieuwe woning gekocht en uw oude nog niet verkocht. In de tussentijd heeft u besloten de woning te verhuren echter uw huurder stopt met betalen of vertrekt met de noorderzon terwijl de huurover-
eenkomst nog enkele maanden doorloopt. Uiteraard gaat u dan in eerste instantie zelf uw huurder herinneren aan zijn verplichtingen, echter komt het regelmatig voor dat dit niet voldoende blijkt. Wanneer dit niet voldoende blijkt, wil een sommatie van LUCIAN nog wel eens schot in de zaak brengen.

❖ De traditionele onderhandse lening aan een familielid of ‘vriend’ die vervolgens ‘geheel onverwacht’ krap komt te zitten en het geleende geld niet terug kan betalen. Vaak blijkt er nog wel het een en ander mogelijk te zijn wanneer ik me ermee ga bemoeien.

Bovenstaande situaties zijn zo maar wat voorbeelden die u vrij kunt vertalen naar uw eigen situatie; hoe uw situatie er ook uitziet.

LUCIAN kan voor u het verschil maken!.

Bedankt voor uw interesse en het beschikbaar stellen van uw tijd. Mocht u ondanks bovenstaande informatie nog met vragen zitten, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies

Tarieven

Minnelijke incasso

De vergoeding is als volgt opgebouwd:

❖ Incassokosten

Incassokosten worden door mij bij de debiteur in rekening gebracht. Het totaal bij de debiteur in rekening gebrachte kosten zal nooit meer bedragen dan de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) en salarissen in rolzaken sector kanton.
Zie voor meer informatie : staffel incassokosten.

❖ Provisie

Betaald bedrag Provisie
€0,00-<€500,00 20%
€500,00-<€1.000,00 18%
€1.000,00-<€2.000,00 16%
€2.000,00-<€4.000,00 14%
€4.000,00-<€6.000,00 12%
€6.000,00-<€8.000,00 11%
€8.000,00-<€10.000,00 10%
€10.000,00 en meer... Maatwerk

Provisie wordt op betaalde bedragen in mindering gebracht c.q. bij de opdrachtgever gedeclareerd ingeval van betaling van (een deel van) de vordering. Als minimumvergoeding gelden de in redelijkheid gemaakte incassokosten.

Juridische incasso

Juridische hulpverlening bij het voeren van een gerechtelijke procedure geschiedt op basis van een offerte. In een kennismakingsgesprek zal het dossier met u doorgenomen worden en op basis van dit gesprek zal u een aanbieding gedaan worden met een geldigheidsduur van 14 dagen.

Wanneer er ten behoeve van uw dossier zaken geregeld moeten worden waarbij mijn aanwezigheid gewenst is, zullen de gemaakte reiskosten, naast de in de offerte overeengekomen vergoeding, bij u in rekening gebracht worden. De reiskosten bedragen €0,24 per afgelegde kilometer.

N.B.: de offerte die u ontvangt vermeldt een totaalbedrag. Er zullen derhalve niet ook nog eens kosten in rekening gebracht worden wanneer ik een dagvaarding voor u moet opmaken of in samenwerking met u een conclusie van repliek moet formuleren.

N.B.: wanneer u in het gelijk gesteld wordt, wordt uw debiteur doorgaans veroordeelt tot betaling van (een gedeelte van) de kosten die u gemaakt heeft voor noodzakelijke juridische bijstand. U krijgt derhalve bij een positief resultaat (een gedeelte van) de kosten vergoed.

Debiteurenbezoek

Aantal adressen Per adres
1 €42,84
2 €34,78
3 €29,48
4 en meer €26,78

Reiskosten

€0,24 per afgelegde kilometer

❖ Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW & portokosten ❖

Schulde-
naren

Sommatie of dagvaarding ontvangen?Sommatie of dagvaarding ontvangen?
Lees hier wat u moet doen...

FAQVeelgestelde vragen
en antwoorden over en uit de incassopraktijk...


Acties

Hoeveel ben ik waard?Kosteloos:
uw bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven volledig in kaart gebracht

QuickscanKosteloos:
uw jaar-en resultatenrekening doorgelicht op de meest vitale punten

Mystery GuestKosteloos:
een procedure naar keuze doorgelicht vanuit het perspectief van de klant

OverzichtOverzicht:
van alle acties


Publica-
ties

Zelfstandigen-
aftrek:Zelfstandigen-
aftrek:

van A to Z

Hfd 3Hfd 3:
urencriterium

Nieuwsbrieven:Nieuwsbrieven:
vlot op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Fiscaal Q4-2017Fiscaal Q4-2017

OverzichtOverzicht:
van alle publica-
ties