LUCIAN

Penseur

Ontzorger

Als u er zelf niet meer uitkomt

kunt u uw schouders laten hangen maar u kunt ook uw rug rechten en de confrontatie aangaan met hetgeen waar u zich zorgen over maakt. Nou kunt u zich natuurlijk over praktisch alles zorgen maken daarom zal ik direct wat concreter worden en een aantal praktische situaties schetsen waarbij mijn dienstverlening van meerwaarde zou kunnen zijn.


❖ Wat begon als een kleine onderhandse lening bij een familielid is uitgegroeid tot een problematische schuldsituatie. U heeft bij zoveel partijen rekeningen open staan en geld geleend dat u het overzicht volledig kwijt bent en niet meer weet waar u moet beginnen.

Ik kan voor u:

● uw schulden inventariseren;
● onderhandelen met schuldeisers wanneer er acuut actie ondernomen moet worden (bijvoorbeeld wanneer er geschermd wordt met (loon) beslag);
● onderhandelen met schuldeisers over kwijtschelding van (een deel van) de openstaande schuld/vordering;
● een deugdelijk en vooral haalbaar aflossingsplan opstellen, etc.


❖ U ontvangt regelmatig; sommaties, aanmaningen, dagvaardingen etc. waar u zich geen raad mee weet.

Ik kan voor u:

● de communicatie met diegene die u aangeschreven heeft overnemen en uw belangen behartigen;
● objectief onderhandelen over een minnelijke schikking c.q. oplossing;
● wellicht onderhandelen over kwijtschelding van (een deel van) de vordering welke onderwerp van gesprek is, etc.


❖ U heeft een aankoop gedaan of een dienst laten uitvoeren en u bent niet tevreden over hetgeen geleverd is c.q. de afspraken worden niet nagekomen. De leverancier is van mening dat aan alle voorwaarden voldaan is en is niet bereid mee te werken aan een oplossing omdat hij meent dat er niets op te lossen valt. Na het een en ander aan over en weer gebel en geschrijf bent u samen nog niets verder gekomen.

Ik kan voor u:

● nagaan of u over juridisch steekhoudende argumenten beschikt of dat uw claim geen kans van slagen heeft;
● de communicatie met uw leverancier overnemen en uw belangen behartigen, etc.


❖ U bent voornemens werk uit te besteden, een kostbare aankoop te doen of diensten uit te besteden waar een aanzienlijk prijskaartje aan hangt. Nou kunt u met de eerste de beste partij in zee gaan maar u kunt ook rustig de tijd nemen en op zoek gaan naar de leverancier met de beste prijs/kwaliteit-verhouding.

Ik kan voor u:

● een selectie maken van de meest geschikte leveranciers;
● onderzoeken welke leveranciers in staat zijn aan uw wensen te voldoen;
● offertes opvragen;
● onderhandelen over de prijs, etc.


Samenvattend; voor al uw communicatie, onderhandelingen of bemiddeling vindt u in LUCIAN een professionele, bekwame partner!.

Bedankt voor uw interesse en het beschikbaar stellen van uw tijd. Mocht u ondanks bovenstaande informatie nog met vragen zitten, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies

Tarieven

U kunt zich ongetwijfeld voostellen dat ik geen standaardtarief kan aanbieden, simpelweg omdat iedere hulpvraag maatwerk betreft. In een persoonlijk gesprek gaan we uw hulpvraag in kaart brengen en op basis daarvan zal u een offerte aangeboden worden.

Nou niet direct ervan uitgaan dat mijn dienstverlening voor u waarschijnlijk onbetaalbaar zal zijn!. Ik ben me er meer dan bewust van dat niet elke portemonnee evenveel ruimte biedt en zal daar in mijn offerte rekening mee houden. Veelal kan ik mijn diensten aanbieden op basis van no cure, no pay en betaalt u pas wanneer de opdracht succesvol afgerond is.

Het is kortom zeker de moeite waard niet te blijven rondlopen met zorgen maar deze bij mij onder de aandacht te brengen zodat ik u een passende oplossing kan aanbieden.


❖ Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW & portokosten ❖

Acties

Hoeveel ben ik waard?Kosteloos:
uw bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven volledig in kaart gebracht

QuickscanKosteloos:
uw jaar-en resultatenrekening doorgelicht op de meest vitale punten

Mystery GuestKosteloos:
een procedure naar keuze doorgelicht vanuit het perspectief van de klant

OverzichtOverzicht:
van alle acties


Publica-
ties

Zelfstandigen-
aftrek:Zelfstandigen-
aftrek:

van A to Z

Hfd 1Hfd 1:
introductie

Hfd 2Hfd 2:
ondernemer voor de inkomsten-
belasting

Nieuwsbrieven:Nieuwsbrieven:
vlot op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Fiscaal Q4-2017Fiscaal Q4-2017

OverzichtOverzicht:
van alle publica-
ties