Bedrijfseconomisch advies


Optimaliseer uw rendement

LUCIAN ondersteunt ondernemers in hun streven naar optimalisatie van het rendement. Dit ondersteunen kan op verschillende manieren, zo kunt u bijvoorbeeld denken aan:

Kostprijscalculatie

Hoe ziet de kostenstructuur binnen uw onderneming eruit? Op welke wijze kunt u het beste de kosten doorberekenen aan uw producten/diensten/activiteiten/kostendragers? Hoe bepaalt u de verkoopprijs op basis van de uitkomsten?, etc.

Investeringsselectie

Waarin kunt uw middelen het best renderend investeren? Is het verstandig te investeren met eigen middelen of rendeert vreemd vermogen op dit moment beter? Is het überhaupt op dit moment verstandig uw middelen te investeren in een nieuwe venture of bedrijfsmiddel?, etc.

Financieringselectie & herstructurering

Is het voordelig voor u de financiering anders in te richten?, is het misschien verstandig hier wat meer controle en sturing in aan te brengen? Heeft u niet teveel of overbodig vreemd vermogen op de balans staan en is het misschien verstandig het aandeel hierin te reduceren?, etc..

Liquiditeits & resultatenbegroting

Op welk moment gedurende een boekjaar heeft uw onderneming een liquiditeitstekort of overschot? Is het voordeliger extern kort vreemd vermogen aan te trekken om incidentele liquiditeitstekorten op te vangen? Hoe ontwikkelt het resultaat van uw onderneming zich gedurende het boekjaar en wat is de prognose voor wat betreft het eindresultaat?

Antwoord op al deze en soortgelijke vragen liggen binnen handbereik wanneer u besluit gebruik te maken van bedrijfseconomisch advies door LUCIAN!

Het verstrekte advies en de manier waarop het advies tot stand komt, is afhankelijk van uw hulpvraag. Zo is het bepalen van een verkoopprijs afhankelijk van diverse factoren zoals o.a. de sector waarin u actief bent, de regio waarin u uw producten/diensten wilt gaan aanbieden, de concurrentie etc.

Kortom; advies is maatwerk en onmogelijk vast te leggen in standaardprocedures. Om toch een beeld te krijgen van mijn werkwijze zult u telefonisch of via e-mail contact met mij op moeten nemen. Afhankelijk van o.a. uw hulpvraag, uw onderneming, de sector waarin u actief bent etc., kan ik u een meer gedetailleerde indruk van mijn werkwijze geven.

Bedankt voor uw interesse en het beschikbaar stellen van uw tijd. Mocht u ondanks bovenstaande informatie nog met vragen zitten, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies