Quickscan


Inzicht in besparings-en verbeterpotentieel

U heeft geen duidelijk omschreven, specifieke hulpvraag maar wel een onbestemd gevoel dat er het een en ander verbeterd kan worden aan/binnen uw organisatie? Voor de ondernemer die met dit gevoel rondloopt, heb ik de QuickScan (QS) ontwikkeld.

De QS bestaat uit:

Een kennismakingsgesprek

We gaan natuurlijk niet blind in het diepe springen maar maken eerst kennis met elkaar in een kennismakingsgesprek. Ik ken uw organisatie immers nog niet en u die van mij niet!

Een globale, oppervlakkige scan van uw organisatie

Ik werk van grof naar fijn, van ruwbouw naar afbouw; gestart wordt dus met algemeen, oppervlakkig bureauonderzoek.

Dit onderzoek richt zich op:
De bedrijfseconomische kengetallen & ratio's;
De financieringsstructuur;
De processen, procedures, instructies, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie;
De organisatiestructuur en leiderschapsstijl;
De markt;
De marketing-en salesorganisatie.

Wanneer dit onderzoek zogenaamde quickwins aan het licht brengt, wordt u daar na het afronden van het onderzoek van op de hoogte gebracht. In dat geval plukt u dus direct de vruchten van de QS.

Ongeacht of er sprake is van quickwins of niet; de resultaten worden aan u gepresenteerd wanneer het onderzoek afgerond is. Over het algemeen zit er ongeveer 1 à 4 weken tussen start en oplevering van de resultaten van dit onderzoek.

Een specifieke, gedetailleerde uitwerking van 2 probleemstellingen

De globale scan levert over het algemeen voldoende aanknopingspunten op voor verder, meer gericht, onderzoek. Teneinde het geheel beheersbaar te houden worden u minimaal 2 en maximaal 5 probleemstellingen aangeboden van waaruit u 2 probleemstellingen mag kiezen welke nader uitgewerkt zullen worden.
Het uitwerken van de door u gekozen probleemstellingen neemt in de regel tussen de 2 en 8 weken in beslag. Na de uitwerking worden de bevindingen verwerkt tot een of meerdere rapportages welke vervolgens aan u gepresenteerd zullen worden.

Natuurlijk kan het zijn dat u de overige aangeboden probleemstellingen ook graag uitgewerkt wilt zien en/of de uitgewerkte probleemstellingen vertaald wilt hebben in praktische oplossingen. In dat geval kunt u mij vragen om een offerte waarin ik u dan een aanbod zal doen.

Bedankt voor uw interesse en het beschikbaar stellen van uw tijd. Mocht u ondanks bovenstaande informatie nog met vragen zitten, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies