Denk in Oplossingen

Disclaimer


Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en de pagina's welke direct of indirect deel uitmaken van deze website; door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer:

 De content (alle in de website aanwezige inhoud) is door de eigenaar (eigenaar van deze website) met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de website gekoppelde bestanden.
 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies