Pre-incasso


Voorkomen is beter dan genezen!

Wat houdt 'pre-incasso' in? Pre-incasso is het stelsel van maatregelen welke u binnen uw organisatie toe kunt passen, gericht op het voorkomen van betaling buiten de overeengekomen betalingstermijnen. Om u te ondersteunen bied ik kosteloos een heel scala aan diensten en producten aan, welke gezamenlijk de pre-incasso binnen uw organisatie op het gewenste peil brengen en vervolgens daar natuurlijk ook proberen te houden.

Waarschuwingsbanners


De door mij ontwikkelde waarschuwingsbanners kunt u kosteloos plaatsen op uw website. Het gebruik van een banner attendeert bezoekers van uw website op onze (voorgenomen) samenwerking.

U hoeft trouwens (nog) geen klant van mij te zijn om alvast een banner te kunnen plaatsen op uw website. Geïnteresseerden kunnen ten allen tijde, zonder verdere verplichtingen, gebruik van de banners bij mij aanvragen.

Waarschuwing op uw drukwerk


Bezoekers van uw website attenderen op onze (voorgenomen) samenwerking is één, maar hoe brengt u ontvangers van uw drukwerk op de hoogte? Dit kan op diverse manieren:

 U kunt gebruik maken van de door mij ontwikkelde GIF-afbeeldingen. De afbeeldingen kunt u heel eenvoudig toepassen op uw factuur/briefpapier en hebben een soortgelijke functie als de waarschuwingsbanners voor op uw website.
 U kunt gebruik maken van de door mij ontwikkelde pre-incasso stikkers.
 U kunt gebruik maken van het pre-incassostempel. De functie en werking van het stempel is identiek aan de GIF-afbeeldingen en de stikkers. Zelf de beschikking krijgen over een stempel kan heel eenvoudig door een verzoek bij mij in te dienen.

Cashletter


De cashletter moet u zien als een laatste poging een openstaande vordering te innen, voordat u overgaat tot het opstarten van een incassoprocedure. Deze laatste sommatie biedt u, wanneer u er nog aan twijfelt of u überhaupt een incassoprocedure zou moeten opstarten, de gelegenheid op een klantvriendelijke doch zakelijke wijze bij uw debiteur aan te dringen op betaling. De cashletter wordt opgesteld op mijn briefpapier, verstuurd uit mijn naam en uw IBAN wordt op de sommatie vermeldt. Betaling loopt derhalve niet via mij, maar vindt rechtstreeks plaats op uw eigen IBAN.
De cashletter kost €21,50; welke u bij de onderhavige debiteur in rekening kunt brengen.

Indien u gebruik wenst te maken van de cashletter kunt u dit aangeven door contact met mij op te nemen. Uiteraard moet u zelf zorg dragen voor het aanleveren van een (kopie) factuur, betalingsherinneringen etc.

Voorbeeldbrieven & standaardcontracten


Het internet biedt een overdaad aan voorbeeldbrieven en contracten, welke u kunt gebruiken in de communicatie met uw afnemers. Let wel; het gaat in deze om standaardbrieven-en contracten. Dit houdt in dat ze in uw geval wellicht aangepast zullen moeten worden aan uw specifieke wensen. Bent u er niet zeker van of een standaardbrief en/of contract in uw situatie de lading dekt?; neem dan contact met mij op, dan kan ik voor u bekijken of er eventueel nog zaken in aangepast moeten worden.

Bedankt voor uw interesse en het beschikbaar stellen van uw tijd. Mocht u ondanks bovenstaande informatie nog met vragen zitten, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies