Administratie


Vermogen begint met zicht op uw financiën

Hoe kunt u nou serieus werken aan een gezonde financiële toekomst als u geen zicht (meer) heeft op het hier en nu?

Zicht op het hier en nu begint met het organiseren van uw administratie; kort door de bocht, orde scheppen in de chaos.

LUCIAN organiseert uw administratie zodat u door de bomen het bos weer kunt zien.

De huidige situatie


Zodra uw administratie (weer) een georganiseerd geheel is geworden, kunt u beginnen aan de volgende stap op weg naar een gezonde financiële toekomst; het analyseren van de huidige situatie.

Deze analyse geeft o.a. antwoord op vragen als:

 Wat komt er aan inkomsten binnen?
 Wat gaat er aan uitgaven uit, hoeveel van de uitgaven zijn vast en hoeveel variabel?
 Hoeveel bezit u nou eigenlijk en waaruit bestaan deze bezittingen?
 Heeft u schulden, hoe hoog zijn deze schulden en aan wie bent u geld verschuldigd?

In de analyse wordt kortom beoordeeld of de uitgaven gedekt worden door de inkomsten en wordt bepaald hoeveel u waard bent.

Vooruit kijken


Na het analyseren van de huidige situatie is het tijd vooruit te kijken. U kunt pas iets tastbaars realiseren wanneer u doelstellingen formuleert. Dit is wat we dan ook gaan doen in deze fase. In deze fase gaan we ons bezighouden met de vraag; waar wilt u naar toe met uw privé financiën, wat wilt u bereiken?

Nadat de doelen bepaald zijn, moet bekeken worden in hoeverre de doelen met de beschikbare middelen gerealiseerd kunnen worden. Wellicht zijn sommige doelen niet te realiseren zonder dat er maatregelen genomen moeten worden. Vervolgens komt de vraag of bepaalde noodzakelijke maatregelen in de praktijk wel te realiseren zijn of dat de doelen bijgesteld moeten worden.

Controleren en bijsturen


Nadat alle fasen afgelegd zijn is het zaak te controleren of u zich wel houdt aan de afspraken die u met zichzelf gemaakt heeft. Het is immers heel menselijk afspraken te 'vergeten', zelfs afspraken die u met zichzelf gemaakt heeft! Het is kortom zaak uw vorderingen regelmatig te controleren en in deze controle na te gaan of alles nog naar wens verloopt of dat er wellicht bijsturing nodig is.

Kortom; LUCIAN helpt u zicht te krijgen op uw financiën en stappen te zetten naar een gezonde financiële toekomst!

Bedankt voor uw interesse en het beschikbaar stellen van uw tijd. Mocht u ondanks bovenstaande informatie nog met vragen zitten, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies