Denk in Oplossingen

Budgetbeheer-en coaching


(Leren) Omgaan met geld en schulden

Tijdelijk, semi-permanent of blijvend niet meer in staat uw geldzaken te beheren?, in dat geval kunt u LUCIAN vragen het budgetbeheer van u over te nemen.
Budgetbeheer zorgt voor structuur en daarmee rust in uw geldzaken, zorgt ervoor dat schulden niet ontstaan of ontstane schulden niet verder oplopen.

Hoe werkt budgetbeheer?

U stemt erin toe/werkt eraan mee dat uw inkomsten binnenkomen op de derdenrekening van LUCIAN die specifiek is ingericht voor cliënten die gebruik maken van financiële hulp. Deze derdenrekening is losgekoppeld van de overige geldstromen binnen de organisatie, uw gelden komen dus niet in aanraking met en kunnen dus ook niet verward worden met andere geldstromen.
U ontvangt wekelijks een afgesproken budget voor dagelijkse uitgaven zoals boodschappen, brandstof voor uw auto etc., het zogenoemde leefgeld.
LUCIAN draagt zorg voor betaling van de in het budgetplan beschreven vaste lasten (huur, gas, elektriciteit, water etc.).

Hoe vraagt u budgetbeheer aan?

U kunt budgetbeheer aanvragen bij uw gemeente, rechtstreeks bij LUCIAN of natuurlijk bij de talloze concullega's die budgetbeheer aanbieden. In de meeste gevallen is aanmelding vrijwillig en vrijblijvend, alleen wanneer u terechtgekomen bent in een problematische schuldensituatie e/o een bijstandsuitkering ontvangt, kan de gemeente u verplichten.

Wie betaalt het budgetbeheer?

In eerste instantie bent u zelf degene die de rekening zal moeten voldoen. In sommige gevallen kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente, bijvoorbeeld wanneer u zelf aantoonbaar niet draagkrachtig genoeg bent.

En, hoe nu verder?

Vooral goed over nadenken of in uw geval de kosten de baten rechtvaardigen. Hoeveel kost budgetbeheer en hoeveel levert het u op? Ik wil u uitnodigen 1-op- 1 het gesprek met mij aan te gaan, zodat ik u antwoord kan geven op bovenstaande maar ook alle overige vragen.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies