Denk in Oplossingen

Financiële planning


Controle over uw financiële toekomst

Geeft u richting aan uw financiën of geven uw financiën richting aan u? Wanneer u behoefte heeft aan financiële stabiliteit is dat de meest bepalende vraag die u zichzelf zou moeten stellen.

Over het algemeen zijn het de financiën die bepalen in welke richting we ons bewegen. We zijn kortom over het algemeen reactief met geldzaken bezig daar waar er meer proactief mee omgegaan zou moeten worden.

Doelen stellen

Hoe werkt u nou toe naar een meer proactieve benadering van uw financiën! Om te beginnen is het belangrijk doelen te formuleren, antwoord te geven op de vraag waar u met uw financiën wilt staan over pakweg 20 jaar, maar ook over 10 jaar en over 5 jaar. Wilt u specifieke doelen realiseren zoals bijvoorbeeld genieten van een heerlijke (maar kostbare) cruise of het aankopen van een vakantiewoning in Hongarije?, of streeft u naar financiële onafhankelijkheid, en hoe ziet u deze financiële onafhankelijkheid dan voor zich in praktische termen? Het begint kortom allemaal met het bepalen en formuleren van doelen.

Plannen

Na het formuleren van de doelen en het uitvoeren van de benodigde haalbaarheidscalculaties -want de doelen moeten natuurlijk wel gerealiseerd kunnen worden met het beschikbare budget- is het tijd om te gaan plannen. De geformuleerde doelen zullen over het algemeen gerealiseerd moeten gaan worden op middellange-en lange termijn, dus zullen er periodiek voorzieningen gevormd moeten worden. Verder zal vastgelegd en gepland moeten worden welke voorzieningen, wanneer en voor welk doel gevormd moeten worden. Kortom plannen is niet iets wat je er even bij doet maar een wezenlijk onderdeel van financiële 'planning'.

Controleren voortgang

Eenmaal op weg is het natuurlijk de bedoeling de juiste koers aan te houden en conform planning te blijven handelen. Daarom worden periodiek controlemomenten ingebouwd waarbij nagegaan wordt of de voorzieningen die gevormd hadden moeten worden ook daadwerkelijk gevormd zijn. Daarnaast zal periodiek besproken moeten worden of de in het verleden geformuleerde doelen op dat moment nog steeds de doelen zijn waarnaar gestreefd wordt, want voortschrijdend inzicht kan immers leiden tot aanpassingen in de doelstellingen.

Bijsturen

De uitkomsten van de periodieke controle kunnen ertoe leiden dat er bijgestuurd moet worden. Er zijn ontelbare redenen die tot bijsturing kunnen leiden, zo kun je bijvoorbeeld je baan verliezen en daardoor minder budget beschikbaar hebben of ongepland een kindje verwachten en daardoor andere prioriteiten gaan stellen. Wat de reden ook is, bijsturing behoort altijd tot de mogelijkheden want niets staat immers in steen gehouwen.

En met het bijsturen is het 'cirkeltje rond'. Na het bijsturen begint een nieuwe cyclus van doelen stellen, plannen, controleren op voortgang en eventueel bijsturen.

Financiële planning is er trouwens niet uitsluitend voor de rijk gevulde portemonnee! U bent bij LUCIAN ook aan het juiste adres wanneer u beschikt over een minder goed gevulde buidel en toe wilt werken naar meer rust en stabiliteit in uw financiën.

Geïnteresseerd, maar nog niet volledig overtuigd! Ik wil u uitnodigen een 1-op-1 gesprek met mij aan te gaan, waarin ik antwoord kan geven op al uw vragen en eventuele twijfels kan wegnemen.

Ik hoor graag van u.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies